Skąd wziąć pieniądze na leczenie?

Koszty leczenia mogą być ogromnym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w przypadkach przewlekłych chorób, nagłych wypadków czy znacznej niepełnosprawności. Dzieje się tak pomimo dostępu do publicznej opieki zdrowotnej, ponieważ wiele terapii i procedur medycznych wymaga dodatkowego finansowania. Skąd wziąć w takiej sytuacji środki na leczenie?

Koszty leczenia a NFZ

Dostęp do publicznej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest powszechny, jednak nie wszystkie usługi medyczne są w pełni pokrywane przez NFZ. Poza tym bardzo często pomoc oferowana przez publiczną opiekę zdrowotną, nie jest wystarczająca i konieczne jest skorzystanie z prywatnych usług medycznych. Nie wspominając już o kosztach leków i artykułów medycznych. Co zatem zrobić, gdy koszty medyczne nas przerosły, jak zbierać pieniądze na leczenie w takiej sytuacji?

Fundacje i organizacje charytatywne

Pomoc w zbieraniu funduszy na leczenie i rehabilitację oferują przede wszystkim instytucje charytatywne w tym fundacje, które są organizacjami pożytku publicznego. Przykładem takiej organizacji jest Fundacja Sedeka, której działalność obejmuje pomoc osobom dorosłym w zbieraniu środków na leczenie.

Fundacja umożliwia swoim podopiecznym założenie subkonta, na które można przekazywać darowizny i odpisy z 1,5% podatku. Zebrane środki są wykorzystywane na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, a fundacja dba o pełną transparentność i brak ukrytych opłat.

Oprócz dużych, ogólnopolskich fundacji, istnieje wiele lokalnych inicjatyw i organizacji pozarządowych, które oferują pomoc finansową na leczenie. Lokalne fundacje, stowarzyszenia czy kluby często organizują zbiórki i wydarzenia charytatywne, aby wspierać mieszkańców swojego regionu.

Świadczenia z pomocy społecznej i programów rządowych

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o różne formy wsparcia rządowego. Przykładowo pomoc społeczna (MOPS / GOPS) oferuje świadczenia i zasiłki, które mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia. Warto zatem skontaktować się z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, aby uzyskać informacje o dostępnych formach wsparcia.

Istnieją również inne programy wsparcia, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych (np. PFRON), które pozwalają na częściowe lub pełne pokrycie kosztów zakupów artykułów i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego. Niektóre fundacje ofertują także wsparcie w zakresie przygotowania odpowiednich wniosków o dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia.

Zbiórki internetowe na platformach crowdfundingowych

Popularną formą zbierania pieniędzy na leczenie są także platformy crowdfundingowe, które pozwalają na dokonywanie wpłat online. Fundacje współpracują z takimi platformami jak np. Siepomaga.pl czy Zrzutka.pl w celu ułatwienia założenia zbiórki internetowej swoim podopiecznym.   Platformy crowdfundingowe umożliwiają zbieranie środków od darczyńców praktycznie z całego świata.

Podjęcie decyzji o tym, jak zbierać pieniądze na leczenie, może być dla wielu osób wyzwaniem. Dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa i wsparcia fundacji.

oblicz-bmi Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *