Psychoterapia psychodynamiczna – na czym polega?

Coraz więcej osób boryka się z problemami natury psychicznej lub osobowościowymi, które wymagają leczenia. Przyczyny są różne, m. in. nieprzepracowane dysfunkcyjne dzieciństwo czy tryb życia, np. w ciągłym stresie i pośpiechu, co czasem jest również związane z brakiem autorytetów jak sobie radzić z trudami codzienności. Niezwykle skuteczna jest psychoterapia psychodynamiczna. Polega ona regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, podczas których buduje się między nimi więź i zaufanie.

Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia ta jest obok farmakoterapii podstawową metodą leczenia, bardzo często wykorzystywaną w przypadku osób mających problemy natury psychicznej. Jest ona bardzo pomocna w leczeniu zaawansowanych nerwic, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Regularne uczestnictwo w takiej psychoterapii w wielu przypadkach umożliwia trwałą zmianę w funkcjonowaniu oraz samopoczuciu pacjenta.

Podstawowym założeniem takiej psychoterapii jest to, że objawy psychopatologiczne, w postaci lęków, zaburzeń nastroju czy osobowości rozwijają się w skutek nieuświadamianych dla człowieka konfliktów psychologicznych.

Każdy człowiek o niektórych przykrych oraz trudnych dla niego sytuacjach myśli na bieżąco, natomiast inne zdarzenia, które to są dla niego wyjątkowo ciężkie bywają często spychane do nieświadomości. Istnienie takiego mechanizmu w pewnym stopniu chroni człowieka przed całkowitym załamaniem nerwowym. Niemniej w psychice ludzkiej nie dzieje się tak, że jeśli sytuacja wywołująca konflikt psychologiczny zostanie zepchnięta do nieświadomości, to problem automatycznie znika. Dzieje się wręcz przeciwnie. Zepchnięty na bok, a tym samym nieprzepracowany konflikt, często doświadczony dzieciństwie może rzutować na całe dorosłe życie człowieka.

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada, że na życie każdego człowieka w dużej mierze mają wpływ nieświadome mechanizmy wewnętrzne, nierozwiązane konflikty wewnętrzne oraz ukryte potrzeby.

Istotą terapii psychodynamicznej jest wykrycie przez psychoterapeutę tych nieuświadomionych konfliktów i ich wspólne przepracowanie z pacjentem. Podstawą psychoterapii są cykliczne rozmowy, które chory prowadzi z psychoterapeutą.

Psychoterapia ta oraz powiązana z nią psychoterapia psychoanalityczna są bardzo do siebie zbliżone i przebiegają w podobny sposób. W przypadku obu tych terapii podstawowe założenia wywodzą się od freudowskiej psychoanalizy. Z. Freud był odkrywcą tej psychoterapii, a późniejsze osiągnięcia i zostały dokonane przez M. Kleina oraz H. Kohuta.

Psychoterapeuta psychodynamiczny – jego rola w przebiegu terapii

Dużą popularnością cieszy się psychoterapia Wrocław. Podczas poszczególnych sesji rola terapeuty polega na dostosowaniu swojej aktywności do bieżących potrzeb oraz możliwości pacjenta. Poszukuje on wspólnie z chorym nowego rozumienia jego problemów, siebie oraz innych. Niemniej psychoterapeuta podczas spotkań nie narzuca tematów, które to warto byłoby przedyskutować. Pacjent jest zachęcany do tego, aby głośno i bez zahamowań mówił o tym, co w danej chwili myśli, czuje czy co stanowi dla niego problem.

Sesja psychoterapeutyczna trwa przeważnie 50 minut, a czas trwania całej terapii jest zawsze sprawą indywidualną. W zależności od stanu psychicznego pacjenta może ona trwać od sześciu miesięcy do nawet do kilku lat.

oblicz-bmi Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *