Oczyszczacz powietrza dla alergika. Dobry, czyli jaki?

Wiosna to czas trudny dla alergików, ponieważ w powietrzu pojawia się wówczas najwięcej uczulających pyłków. Wewnątrz pomieszczeń ochronę przed nimi zapewnia oczyszczacz powietrza. Takie urządzenie może być skuteczne, ale tylko wtedy, gdy spełnia pewne warunki. Oto najważniejsze z nich.

Technologie oczyszczania w oczyszczaczu dla alergików

Po pierwsze nie każdy oczyszczacz jest w stanie zatrzymywać alergeny. Rodzaj wychwytywanych zanieczyszczeń uzależniony jest od rodzaju technologii oczyszczania obecnych w urządzeniu.

Filtr HEPA – podstawa w walce z alergenami

Podstawowym elementem dobrego oczyszczacza powietrza dla alergika jest filtr HEPA, czyli ten sam, który zatrzymuje główny składnik smogu – pyły zawieszone. Technologia ta usuwa z powietrza takie alergeny jak:

  • pyłki roślin (traw, drzew, krzewów, chwastów itp.),
  • kurz i jego roztocza,
  • zarodniki pleśni i grzybów,
  • sierść zwierzęcą.

W praktyce nie ma większej różnicy między skutecznością oczyszczacza powietrza wyposażonego w filtr klasy HEPA H13, a urządzenia z niższą klasą HEPA. Zanieczyszczenia, które nie zostały zatrzymane za pierwszym razem, zostają usunięte podczas kolejnego przepływu powietrza przez system filtrujący. Warunek stanowi odpowiednia wydajność oczyszczacza, którą omówimy w dalszej części artykułu.

Jonizacja – pomocna, lecz nie najważniejsza

Jonizacja w oczyszczaczu powietrza jest przydatna dla alergika, ale nie zastąpi filtra HEPA. Odgrywa rolę pomocniczą, gdyż jony po połączeniu z cząsteczkami zanieczyszczeń ułatwiają ich usuwanie. Warto zaznaczyć, iż według specjalistów wyższą skuteczność ma jonizacja plazmowa niż ostrzowa.

Jonizatory plazmowe obecne są między innymi w oczyszczaczach powietrza marek Klarta, Sharp albo Vestfrost. Jonizatory ostrzowe zastosowane zostały np. w najnowszych oczyszczaczach marki Xiaomi: Xiaomi Air Purifier 4, Xiaomi Air Purifier 4 Lite i Xiaomi Air Purifier 4 Pro.

Filtr wstępny – skuteczny tylko na duże zanieczyszczenia

Swój udział w zatrzymywaniu alergenów ma również filtr wstępny, który najczęściej występuje w postaci drobnej siatki. Ze względu na swoją budowę jest w stanie zatrzymywać duże zanieczyszczenia, takie jak sierść i kurz. W walce z mniejszymi (np. zarodnikami pleśni, roztoczami) jest natomiast nieskuteczny, dlatego pełni funkcję pomocniczą.

Wysoka wydajność. Dlaczego jest taka ważna?

Poza rodzajem technologii istotną rolę odgrywa odpowiednia wydajność oczyszczania. Parametrem informującym o niej jest CADR. W pomieszczeniach o standardowej wysokości powinien on być co najmniej osiem razy większy od powierzchni pokoju. To absolutne minimum i w celu efektywnej ochrony przed alergenami warto wybrać sprzęt, w którym stosunek wydajności do metrażu jest wyższy.

Zbyt niski CADR utrudnia oczyszczanie powietrza. Wymaga częstego korzystania z wyższych prędkości, które wiążą się z większym hałasem, a przez to są uciążliwe dla użytkownika.

Tryb automatyczny – przydatny dla alergika czy nie?

Bardzo ważną cechą oczyszczacza powietrza przeznaczonego głównie do walki ze smogiem jest obecność dobrego trybu automatycznego. Urządzenie może dostosowywać prędkość filtracji do stanu powietrza tylko wtedy, gdy ma czujnik zanieczyszczeń. Producenci stosują w oczyszczaczach mierniki:

  • pyłu zawieszonego PM2,5,
  • lotnych związków organicznych,
  • kurzu,
  • zapachów.

Jeśli chodzi o oczyszczacz na smog, to najlepszy wybór stanowi oczyszczacz z czujnikiem PM2,5. Niestety w przypadku oczyszczaczy na alergię brakuje idealnego rozwiązania. Nawet czujnik kurzu nie zapewnia skutecznego wykrywania alergenów. Reaguje bowiem na obecność większych zanieczyszczeń, a jak wiadomo alergia na kurz to nazwa potoczna, gdyż rzeczywisty problem stanowią bytujące w nim roztocza.

Prawidłowe użytkowanie oczyszczacza na alergię

Brak trybu automatycznego dla alergików powoduje, że przy alergii konieczne bywa zatem ręczne sterowanie prędkością oczyszczania. Jeśli oczyszczacz na wystarczająco wysoką wydajność, to na co dzień może pracować w niskiej prędkości, ale w przypadku otwarcia okna warto wybrać wyższą prędkość, żeby możliwe było szybkie zatrzymywanie napływających do środka alergenów.

Należy także przestrzegać kilku innych zasad prawidłowego użytkowania oczyszczacza powietrza. Chodzi tutaj przede wszystkim o regularną wymianę zużytych filtrów oraz częste oczyszczanie filtra wstępnego. Zużyty filtr HEPA albo mocno zakurzony filtr wstępny obniżają wydajność oczyszczania, czyli sprawiają, że zanieczyszczenia są wolniej usuwane z powietrza.

oblicz-bmi Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *