Jak wygląda proces produkcji i wprowadzenia suplementów na rynek?

Według przeprowadzonych badań jesteśmy społeczeństwem, które niezwykle często sięga po suplementy diety. Mimo wszystko większość Polaków kojarzy je przede wszystkim jako produkty farmaceutyczne. Suplementy w świetle polskiego prawa traktowane są w takich samych kategoriach jak żywność. Dlatego to ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa procedury ich produkcji i wprowadzenia na rynek. Sprawdź, co warto o tym wiedzieć.

Formalne aspekty wprowadzania na rynek suplementu diety

Wprowadzenie na rynek suplementu diety podlega przepisom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nie jest do tego wymagane ani specjalne pozwolenie ani wcześniejsza rejestracja produktu. Czy oznacza to pełną dowolność? Niestety nie. Jeżeli producent planuje wprowadzenie na rynek tego typu produkty po raz pierwszy, będzie musiał powiadomić o swoich zamiarach Głównego Inspektora Sanitarnego. Są na to dwa sposoby – analogowy, czyli wizyta w urzędzie oraz złożenie wniosku przy pomocy internetu.

Jeszcze zanim do GIS wpłynie odpowiednie powiadomienie od producenta, jest on zobowiązany zarejestrować swoją firmę w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ważne jest to, aby dokonać tego przynajmniej na czternaście dni przed rozpoczęciem planowanej działalności. Następnie dochodzi do kontroli, którą przeprowadza pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej dla miejsca zarejestrowania przedsiębiorstwa. Jeżeli kontrola przebiegnie pomyślnie, można rozpocząć produkcję suplementu diety.

Produkcja suplementów diety a wymagania sanitarne

Czy przejście kontroli ze stacji sanitarno-epidemiologicznej jest proste? W tym celu przedsiębiorca musi spełnić szereg konkretnych wymagań związanych z zachowaniem w zakładzie odpowiedniej higieny. Przede wszystkim należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo zdrowotne przygotowywanego produktu. Bardzo ważne jest to, że należy spełnić zarówno przepisy krajowe, jak i unijne. O jakich dokładnie przepisach mowa?

Przede wszystkim muszą zostać spełnione wymagania, które znajdują się w rozporządzeniu dotyczącym higieny środków spożywczych. Wszystkie pomieszczenia, w których odbywa się produkcja a także potrzebne do tego sprzęty muszą być zachowane w czystości i maksymalnie minimalizować szansę na powstanie jakichkolwiek zanieczyszczeń. Wdrożone powinny być także określone procedury jakości, między innymi:

  • procedura Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  • procedura Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
  • procedura Systemu Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP)

Nie da się ukryć, że wprowadzenie na rynek suplementu diety nie wymaga tak skomplikowanych procedur jak dzieje się to w przypadku leków. Warto jednak zaznaczyć, że producent nie ma pełnej dowolności i musi dopasować się do wielu różnych praktyk oraz obowiązujących przepisów. Kontraktowa produkcja suplementów diety w Curtis Health Caps gwarantuje wywiązanie się ze wszystkich potrzebnych formalności, które potrzebne są do wprowadzenia produktu na rynek.

oblicz-bmi Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *