Jak i kiedy powstają zrosty?

Bardzo często zrosty pooperacyjne są przyczyną dolegliwości dotyczących układu pokarmowego. Mogą powodować silny ból brzucha, a w skrajnych przypadkach nawet niedrożność przewodu pokarmowego. Zrosty są powikłaniem pooperacyjnym, ale także infekcją, do jakiej doszło w jamie brzusznej. W większości przypadków zrosty tworzą się na jelitach, jednak występują także w konsekwencji operacji usunięcia macicy.

Zrosty – jak i kiedy powstają?

Wszelkie nieprawidłowe pasma na tkance bliznowatej nazywa się zrostami pooperacyjnymi. Łączą one ze sobą poszczególne pętle jelita wraz ze ścianą jamy brzusznej lub też pozostałymi narządami wewnętrznymi, które nie powinny być połączone. Zrosty tworzą się po zabiegu, gdy na powierzchni narządów rozwija się stan zapalny. Jednak zarówno stan zapalny, jak i występowanie blizny są naturalnymi efektami zdrowienia. Przyczyną stanu zapalnego może być zapalenie narządu, na przykład wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego lub otrzewnej.

Może być to także skutek operacji, radioterapii, a także pozostawienia ciała obcego w jamie brzusznej pacjenta po operacji, na przykład w postaci szwu lub gazy. Zgodnie z szacunkami aż 80% pacjentów cierpiących na zrosty miało w przeszłości różnego rodzaju operacje. Tym samym bardzo ważne jest przeciwdziałanie zrostom. Wykorzystuje się do tego specjalistyczne preparaty. Przystępna cena hyalobarrier gel-endo sprawia, że jest to produkt często wybierany przez pacjentów.

Zrosty na jelitach

Bardzo częstym powikłaniem pooperacyjnym są zrosty pojawiające się na jelitach. Tworzą się w jamie brzusznej nawet po kilku dniach od operacji. Mogą pozostać bezobjawowe przez kilka miesięcy lub nawet lat. Zgodnie z szacunkami to właśnie zrosty w większości przypadków decydują o niedrożności układu pokarmowego. Częstym przykładem są zrosty wywołane operacją wyrostka robaczkowego. W warunkach normalnych jelita wykonują intensywną perystaltykę w jamie brzusznej. Natomiast kiedy dochodzi do pojawienia się zrostów, wówczas ograniczony jest ruch jelit. Konsekwencją może być nawet sytuacja, kiedy jelito skręci się dookoła zrostu, co prowadzi do całkowitego zamknięcia światła jelita, a nawet naczyń krwionośnych. Może być to zatem zarówno niedrożność, jak i niedokrwienie jelita, będąc poważnym stanem chorobowym pacjenta.

Objawy występowania zrostów pooperacyjnych

Nie zawsze zrosty pooperacyjne wywołują objawy. Jednak najczęstszym symptomem świadczącym o występowaniu zrostów jest silny ból brzucha. Dużym problemem w przypadku pacjentów, u których wykryte zostały zrosty, jest duża trudność podejmowania kolejnych operacji. Jest to związane przede wszystkim:

  • z dużym ryzykiem uszkodzenia śródoperacyjnego jelit,
  • niemożliwością wykonania laparoskopii,
  • większą utratą krwi,
  • dłuższym czasem trwania operacji, a co za tym idzie znieczulenia ogólnego.

Natomiast w przypadku, w którym dochodzi do całkowitej niedrożności układu pokarmowego, pacjenci odczuwają bardzo silny ból brzucha, który ma tendencję do narastania. Towarzyszyć temu mogą nudności i wzdęcia.

oblicz-bmi Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *